Email dette link til en ven

Før-fase værksteder

Et væsentligt indsatsområde i projekt Nye Veje – Nye Job handler om at styrke
afklaring og vejledning af den ledige borger i forhold til opkvalificering.

I forbindelse med de kvalificeringsforløb, der er gennemført som del af projektet, har
det også været drøftet, hvordan en sådan afklaring konkret kan finde sted. Det viste
sig hurtigt, at der ikke var en – og kun én – relevant metode. Tværtimod dukkede der
en række mulige modeller op.

I projektets første fase har der været fokus på at udvikle og afprøve disse mulige
modeller til afklaring af den ledige borger.

Målet med dette temahæfte er at give inspiration til det videre arbejde med lokalt
på jobcentre og uddannelsesinstitutioner at udvikle og kvalificere afklaringen af
ledige borgere. Her gerne i et tværgående samarbejde.

Læs mere om disse modeller her: Før-fase værksteder