Email dette link til en ven

Det endelige punktum

Fredag den 16. januar 2015 blev der sat det endegyldige punktum for projekt Nye Veje Nye Job med konferencen ’Fremtidens beskæftigelsesindsats med de bedste kompetencer’.

Dagen var fyldt med inspirerende oplæg og skarpe spørgsmål fra mange af de 226 deltagere, hvor blandt andre jobcentermedarbejdere og chefer, a-kassemedarbejdere, medarbejdere fra uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgivere og et par borgmestre var repræsenteret.

Dagens 2 konferenceoplæg blev fremlagt af Morten Binder, Direktør for STAR og Per Kongshøj Madsen, medlem af Carsten Koch Udvalget. Per Kongshøj Madsens oplæg omhandlede baggrunden for Carsten Koch udvalgets arbejde og dokumenterede bl.a hvorfor en reform er nødvendig, hvis beskæftigelsesindsatsen skal have en positiv effekt de kommende år. Morten Binders oplæg tog ligeledes afsæt i nødvendigheden af at reformere beskæftigelsesindsatsen for at kunne imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Begge oplæg var i god tråd med paneldiskussionen som understregede, at det er nødvendigt med en fælles koordineret indsats mellem jobcentre, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, region og virksomheder, hvis der skal skabes vækst i Region Sjælland. Derudover var der konsensus om vigtigheden af at alle parter understøtter muligheden for livslang læring blandt ufaglærte, da denne gruppe ellers kan risikere at blive udskilt fra arbejdsstyrken. Muligheden for at opkvalificere ledige og ufaglærte kan styrkes ved at målrette indsatsen og arbejde sammen for at finde en løsning på f.eks. aflyste eller utidssvarende kurser.

VEU-center chef Vestsjælland John Vinsbøl beskriver dagen som en dag, hvor der kom gode tilbagemeldinger på projektets resultater og anbefalinger og runder af med: ”Husk gode resultater kommer ikke af sig selv, men kun gennem målrettet indsats og hårdt arbejde. Den er sket i projektet med ambitiøse dygtige medarbejdere, som kan deres “håndværk” i vejledningen. Det er det der kræves, hvis det skal lykkes i den nationale implementering af beskæftigelsesreformen.”

Projektledelsen vil gerne takke alle deltagerne for deres aktive deltagen i debatten og de øvrige projektdeltagere som har været med til at sikre det fremtidige gode samarbejde samt sat ekstra skub på opkvalificeringen af ufaglærte ledige. Ønsket er at det gode arbejde fra projektet ikke blot slutter her – men fortsætter, for at vi derved i fællesskab skaber vækst i region Sjælland.

panelet_16.1.15