Email dette link til en ven

Anbefalinger

Projekt Nye Veje Nye Job er afsluttet, og det er nu blevet tid til at dele de erfaringer vi har fået gennem projektet.

Anbefalingerne er som udgangspunkt skrevet til medarbejdere i jobcentre og
på uddannelsesinstitutioner. Dog har vi valgt at inkludere et par enkelte som primært
retter sig mod beslutningstagerne.

Vi håber, at hæftet her vil give inspiration i den daglige drift, således at de gode
erfaringer lever videre efter projektets afslutning, og der kan arbejdes videre med de forskellige udfordringer.

Du kan finde hæftet her: NVNJ_Anbefalinger