Email dette link til en ven

Referencegruppe/advisory board

Referencegruppen har til formål at bistå projektet med ny viden og nye vinkler på området.

Referencegruppen mødes efter behov med projektets styregruppe og projektledelse.

 

Referencegruppen består af følgende medlemmer:

 

ROSKILDE UNIVERSITET
Bodil Damgaard,
Forsker, Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet
Tlf: 46742251
mail: bodam@ruc.dk

 

AALBORG UNIVERSITET
Flemming Larsen,
Professor, Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet
Tlf: 99408203
mail: flemlar@dps.aau.dk

 

ANVENDT KOMMUNAL FORKSKNING
Nicolai Kristensen,
Forsker, Anvendt Kommunal Forskning
Tlf: 43333473 /25117372
mail: nik@akf.dk

 

VÆKSTFORUM
Maj-Britt Jensen
Region Sjælland/Regional udvikling
Tlf:
Mail: mbj@regionsjaelland.dk

 

DA, Dansk Arbejdsgiverforening
Jørgen Bang Petersen
Chefkonsulent
Tlf: 33 38 94 14
Mail: jbp@da.dk
&
Ann Poulsen
Chefkonsulent
Tlf: 33 38 94 15
Mail: abp@da.dk

 

3F
Mette Rye Andersen
Regionskonsulent
Tlf: 88 92 86 80 Mobil: 21 41 94 96
Mail: mette.rye.andersen@3f.dk

 

FOA; Fag og Arbejde
Vibeke Kold
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent
Tlf: 46 97 24 16
Mail: vikd001@foa.dk

 

HK
Esben Hansen
Udviklingskonsulent
Tlf: 33 64 16 26
Mail: 02ebh@hk.dk

 

KRIFA
Ole Bjørn Andersen
Afdelingschef
Tlf: 48 26 77 00
Mail: oba@krifa.dk