Email dette link til en ven

For ledige

Projektet er et EU-socialfondsprojekt, hvor dit jobcenter sammen med uddannelsesinstitutioner og VEU-centre samarbejder om at skabe nye opkvalificerende forløb, som øger dine muligheder for at finde og bevare et job

Du kan deltage, hvis du er ledig over 30 år og har en kort eller slet ingen uddannelse. Du skal også tilhørere jobcentrenes matchgruppe 1 eller 2. Det vil være din jobcentermedarbejder som visiterer dig til projektet.

Hvad kan du få ud af projektet?

Du får et unikt udviklingsforløb, som tager udgangspunkt i dine ønsker, kompetencer og erfaringer.  Som deltager i projektet vil du kunne modtage en række tilbud du ellers ikke vil have fået. Det kan eksempelvis være:

  • Flere samtaler med din jobcentermedarbejder
  • Deltagelse i gruppe- eller netværksmøder
  • Afklaring af, hvor meget af din samlede erfaring, der kan bruges som merit på uddannelser
  • Mentorstøtte i forbindelse med uddannelse eller forløb i en virksomhed
  • Deltagelse i kortere uddannelsesforløb – sammen med personer, der er i job
  • Deltagelse i virksomhedspraktik eller løntilskudsforløb i relevante virksomheder

Hvor lang tid tager det?

Det er meget forskelligt, da hvert forløb er tilpasset den enkelte. Du er dog med i projektet til du går i arbejde eller til projektet slutter i sommeren 2014.

Skal du gøre noget undervejs?

Du skal udfylde timeregistreringer, når du deltager i en aktivitet. Fx. når du har samtaler med din jobcentermedarbejder, deltager på kurser eller i møder. Din jobcentermedarbejder fortæller dig, hvordan du skal gøre.