Det endelige punktum

Fredag den 16. januar 2015 blev der sat det endegyldige punktum for projekt Nye Veje Nye Job med konferencen ’Fremtidens beskæftigelsesindsats med de bedste kompetencer’. Dagen var fyldt med inspirerende oplæg og skarpe spørgsmål fra mange af de 226 deltagere, hvor blandt andre jobcentermedarbejdere og chefer, a-kassemedarbejdere, medarbe…

Læs mere

Evaluering

Denne rapport præsenterer resultaterne af den afsluttende evaluering af projekt NYE VEJE – NYE JOB. Rapporten udgør sidste del af den samlede, eksterne evaluering af projektet. Evalueringen er gennemført i perioden fra august til november måned 2014 af Jan F. Hansen fra Konsulentfirmaet Practicum; suppleret af Kelvin Baadsgaard fra Instit…

Læs mere

Anbefalinger

Projekt Nye Veje Nye Job er afsluttet, og det er nu blevet tid til at dele de erfaringer vi har fået gennem projektet. Anbefalingerne er som udgangspunkt skrevet til medarbejdere i jobcentre og på uddannelsesinstitutioner. Dog har vi valgt at inkludere et par enkelte som primært retter sig mod beslutningstagerne. Vi håber, at hæftet her v…

Læs mere

Før-fase værksteder

Et væsentligt indsatsområde i projekt Nye Veje – Nye Job handler om at styrke afklaring og vejledning af den ledige borger i forhold til opkvalificering. I forbindelse med de kvalificeringsforløb, der er gennemført som del af projektet, har det også været drøftet, hvordan en sådan afklaring konkret kan finde sted. Det viste sig hurtigt, a…

Læs mere

Om projektet

Nye veje – Nye job er et EU-socialfondsprojekt som har til formål at styrke en helhedsorienteret indsats overfor en ledig målgruppe.

Læs mere om projektet her